تماس با کندوکاوماشین
کندوکاوماشین info@kok.ir
تهران ، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج جنب شرکت تام ایران خودرو ، شماره 147 تلفن : 44525222 (021)